imece.

1. Birçok kimsenin toplanıp, el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi.

2. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yerel araştırmacıların bir araya gelerek oluşturduğu, standartları yukarıya taşıyarak araştırma sektörünün gelişimine katkı koymayı amaçlayan sosyal girişim.